شرکت آبا

  • مدیر - مهرداد حاجی زاده
  • تهران - منطقه 11 - آذربایجان - نرسیده به خیابان کارگر جنوبی - پ. 286 - ط. دوم - واحد 3 - ک.پ : 1318838451
  • ،