صنایع تولیدی موید پلیمر

  • مدیر - علی رضا مویدی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - ک. سرپولک - پ. 48 - ک.پ : 1165715783
  • ،