کارخانه پارس بتن

  • مدیر - میرزایی - شاهسون
  • ورامین - م. ولی عصر - نرسیده به بیمارستان 15 خرداد
  • ،
کلمات کلیدی :

بتن

ارزیابی