دکتر حسین عاشق

  • مدیر - حسین عاشق
  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - نرسیده به میدان قدس - پ. 512 - ط. دوم - واحد 4 - ک.پ : 19347
مستقردر :

بیمارستان امیراعلم - بیمارستان تخصصی گوش و حلق و بینی
بیمارستان بهمن - بیمارستان
ارزیابی