طالبی

  • مدیر - حمیدرضا طالبی
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - پ. 59 - ک.پ : 1165718814
ارزیابی