نصیری

  • مدیر - ناصر نصیری حامد
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - سرای نقارخانه 2 - پ. 21 - ک.پ : 1165616948
ارزیابی