گیوه چی

  • مدیر - اسماعیل گیوه چی
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - روبروی بازار قیصر - پ. 100 - ک.پ : 11657
  • ، ،
ارزیابی