بیمارستان رازی - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 12 - م. وحدت اسلامی - ک. رازی - ک.پ : 1199663911
  • ،