ثامن الائمه - شعبه سه راه آب و برق - کد 138

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل آباد - نرسیده به سه راه آب و برق