تهران هیدرولیک

  • مدیر - محمد جمشیدی
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - بین خیابان بنکدار و حسینی (سلیمانی) - نبش گاراژ اخوان - پ. 1003 و 1005 - ک.پ : 1356933568
  • ،
  • ،
کلمات کلیدی :

پمپ

|

هیدرولیک

|

هیدرولیکی

تهران هیدرولیک در یک نگاهتهیه و تبدیل طرای کلیه سیستم های هیدرولیکی راه سازی و صنعتی
ارزیابی