شرکت اتحاد نو (تولید قالب)

  • مدیر - مهرداد جمال جدی
  • ملارد - مارلیک - ک. سینا - بن بست اول - پ. 57