شرکت طراحی مهندسی کنترل پردازنده

  • مدیر - حسن جوینده
  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار تلویزیون - بین خیابان منتظری پنجم و هفتم - پ. 74 - واحد 1