کارخانه ایران مثلث

  • مدیر - محمدرضا طهماسبی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - جنب کلیسای ارامنه - جاده لپه زنک - ش. 3
  • ،