درسا پروتیین آریا

  • مدیر - غلام رضا همتی
  • مرکزی - اراک - جاده تهران - کیلومتر 7 - شهرک صنعتی حاجی آباد