جهان پخش

  • مدیر - اکبر کاویانی
  • اصفهان - شهرضا - ولی عصر شرقی - فرعی 27