شرکت آذر رجا (ورزشی - پزشکی)

  • مدیر - رسول خالقی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - پارک علم و فناوری استان آ. ش