بردیا

  • مدیر - تبریزی
  • تهران - منطقه 7 - معلم - ک. قنبری
  • ، ، ،