دکتر فرید ایمان زاده

  • تهران - منطقه 1 - ولی عصر - باغ فردوس - پ. 1777 - برج فردوس - ط. پنجم - ک.پ : 19617
ایمان زاده

ایران - تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه سوم - خ. عاکفی - پ. 7
مستقردر :

بیمارستان پارس - بیمارستان
بیمارستان مفید - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی کودکان
ارزیابی