دکتر حمید کرمانشاه

  • تهران - منطقه 4 - م. نوبنیاد - کوهستان پنجم - پ. 5 - واحد 5

دکتر حمید کرمانشاه در یک نگاهمطب دندان پزشکی ترمیمی - زیبایی و امیپلنت های درمانی دانشیار و سرپرست تخصصی گروه ترمیمی دانشگاه دندان پزشکی تهران
ارزیابی