ثامن الائمه - شعبه میدان شهدا - کد 277

  • هرمزگان - بندرعباس - امام خمینی - نرسیده به فلکه یادبود - ساختمان نیکخواه
  • ، ،