صادق

  • تهران - جاده قدیم قم - کیلومتر 22 - مهدی آباد - انتهای 20 متری پویا

صادق در یک نگاهرزومه شایان ذکر است از افتخارات این بخش در کارنامه 50 ساله ی کارخانه سردسازی صادق، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- سازمان خرید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از پنجاه مورد دستگاه یخساز در تمام خطوط جنگی (طی جنگ تحمیلی)، جزایر خارک، تنب کوچک، تنب بزرگ، فاو،بندر عباس و غیره... نصب و راه اندازی گردیده است. 2- وزارت جهاد سازندگی (کمیته فنی، واحد پشتیبانی، ستاد نجف و...) بیش از 30 مورد دستگاه یخساز که در مناطق جنگ زده نصب و راه اندازی گردیده است. 3- نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (واحد آماد و پشتیبانی) . 4- نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آمادگاه شهید مصطفی خمینی) . 5- نیروی مقاومت بسیج سپاه هرمزگان (واحد آماد وپشتیبانی) . 6- سردخانه پانصد تنی آبادان در سال 1355 7- کارخانه های یخساز و سردخانه نقده 8- شرکت ملاوی (چندین مورد دستگاه یخساز نصب و راه اندازی شده درکارگاه های جاده قم، جیرفت، بندرعباس، ایرانشهر و غیره...). 9- شرکت تهران جنوب (هفت مورد دستگاه یخساز نصب و راه اندازی شده در بی بی حکیمیه بوشهر، بندر دیلم، اهواز، رامهرمز و غیره...). 10- شرکت تارا (چندین مورد دستگاه یخساز نصب و راه اندازی شده در طبس، سرخس، دهدشت، چورام و غیره...). 11- شرکت ساختمانی ژیان (دستگاه یخساز نصب و راه اندازی شده در کارگاه سد جگین). 12- شرکت ساختمانی نیمرخ (چندین مورددستگاه یخساز و آیس بانک نصب و راه اندازی شده درکارگاه ساختمانی نیروگاه گتوند علیا). 13- کشتارگاه صنعتی غرب طیور کرمانشاه و بسیاری از موارد یاد شده دیگر...
ارزیابی