دکتر زهرا عسگری

  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - مرکز خرید پاسداران - ط. دوم - واحد 3 - ک.پ : 1946973547
  • ،
مستقردر :

بیمارستان جامع زنان محب یاس - مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان رویین تن آرش - تامین اجتماعی - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی