دکتر علی رضا برادران رفیعی

  • مدیر - علی رضا برادران رفیعی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - ساختمان آفتاب - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 19137
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی