کارخانه قشم

  • مدیر - صدیقی مقدم
  • هرمزگان - قشم - جاده درگهان برمگان - کیلومتر 7
ارزیابی