کارخانه هگمتان

  • همدان - رزن - بخش قروه درجزین - روستای شاهنجرین
  • ، ،
ارزیابی