گسترش فناوری همت

  • مدیرعامل - امین شالچیان تبریزی
  • تهران - منطقه 20 - جاده قدیم قم - مهدی آباد - م. عبدل آباد - خ. پروین اعتصامی - پ. 4