بیمارستان بینا

  • تهران - منطقه 8 - بزرگراه رسالت - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور
مستقرها :

دکتر خسرو جدیدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر زهره هژبری نوبری - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر سیدمصطفی نادری - فوق تخصص قرنیه
دکتر صدیقه چینی چیان - چشم پزشک کودکان
دکتر علی آقا علیشیری - فوق تخصص شبکیه
دکتر گیتا غیاثی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر محسن کاظمی مقدم - فوق تخصص شبکیه
دکتر محمد فقیهی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر مهدی رخصت یزدی - فوق تخصص قرنیه
دکتر مهران نیک خو - فوق تخصص قرنیه
ارزیابی