بیمارستان بینا

  • تهران - منطقه 8 - بزرگراه رسالت - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور
مستقرها :

دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
دکتر خسرو جدیدی - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
دکتر زهره هژبری نوبری - چشم پزشک استرابیسم و اکولوپلاستیک
دکتر سیداحمد میرعارفین - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
دکتر سیدمصطفی نادری - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
دکتر صدیقه چینی چیان - پزشک چشم کودکان
دکتر علی آقا علیشیری - چشم پزشک شبکیه
دکتر گیتا غیاثی - چشم پزشک استرابیسم و اکولوپلاستیک
دکتر محسن کاظمی مقدم - چشم پزشک شبکیه
دکتر محمد فقیهی - چشم پزشک استرابیسم و اکولوپلاستیک
دکتر مهدی رخصت یزدی - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
دکتر مهران نیک خو - چشم پزشک فوق تخصص قرنیه
ارزیابی