دکتر سهیل معنوی

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نبش خیابان سرو - ساختمان 101 - ط. سوم - واحد 21 - ک.پ : 1968945746
  • ،
مستقردر :

بیمارستان رضاعی - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی
نظردادن درمورددکتری که محبوب دلهاس مینا : نظردادن درمورددکتری که محبوب دلهاس
نظرم رادرمورددکترمهربان وبااخلاق اقای معنوی میگم من خودم مریض جناب دکتربودم وسلامتی دوباره خودم رامدیون این بزرگوارمیدانم به شماعزیزان توصیه میکنم اگربرای شمامشکلی رخ دادمطمن باشیدکه دکترمعنوی شخصی باتجربه وتوانادرشغل خودهستندوا