دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - خ. باقرخان - پ. 107
مستقردر :

بیمارستان رازی - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان میمنت - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی