شرکت اوزان (دکتر فقیهی)

  • مدیر - سلجوقی
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت - خ. پنجم شرقی - قطعه دوم جنوبی