دکتر مهتافاطمه بصیر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - نرسیده به میدان قندی (پالیزی) - بن بست جهانگیری - ساختمان شماره 163 - واحد 5 - ک.پ : 1558916714
تصاویر