جنتی

  • مدیر - محرم جنتی
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - بعداز خیابان کاظمی (تیموری) - خ. عظیمی - پ. 88 - ک.پ : 13579