شرکت کارا پست (اکسپرس بین المللی)

  • مدیر - مجید کاظم زاده
  • تهران - منطقه 6 - بهشتی (عباس آباد) - خ. سرافراز (دریای نور) - ک. 11 - پ. 12 - ک.پ : 1587696614
  • ،