ش. 79 ازدواج - احمدی آهویی، عبداله

  • تهران - منطقه 14 - نبرد شمالی - پایین تر از چهارراه فرزانه - ک. خسروآبادی - پ. 57