مرکز تصویربرداری پزشکی پرتو طب حقیقت (شبانه روزی)

  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - نرسیده به میدان نبوت (هفت حوض) - پ. 706
  • ،