دکتر زهرا واحدی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - تقاطع خیابان جمالزاده شمالی - مجتمع پزشکی کوثر - ط. اول - ک.پ : 14187
  • ،
مستقردر :

بیمارستان نجمیه - بیمارستان
ارزیابی