کارخانه آباسیک

  • مدیر - اسکندر ایلخان
  • خوزستان - آبادان - کیلومتر 5 - شهرک صنعتی آبادان
  • ، ، ،
کلمات کلیدی :

ریخته گری

ارزیابی