پردیس سینما کوروش

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه ستاری - نبش پیامبر مرکزی
  • ، ،
ارزیابی