دکتر علی دادگستر

  • مدیر - علی دادگستر
  • تهران - منطقه 7 - م. 7 تیر - ضلع شمالی - پ. 1 - درمانگاه 7 تیر - ک.پ : 1588914413