دکتر محمود جبل عاملی

  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. هویزه - ساختمان 117 - ط. اول - واحد 5 - ک.پ : 15337
مستقردر :

بیمارستان شفایحیاییان - علوم پزشکی - بیمارستان تخصصی ارتوپدی
بیمارستان کسری - بیمارستان
ارزیابی
عطا عطیه : عطا
علاوه بر اینکه پزشک خوبی هست، انسان فوق العاده ای هم هست