دکتر عبدالعظیم نیری

  • تهران - منطقه 5 - م. آزادی - شهرک فکوری - درمانگاه شهیدسهرابی - ک.پ : 1391735111