ثامن الائمه - شعبه شهرک گلستان - کد 215

  • فارس - شيراز - شهرک گلستان - فلکه دوم