پارس تکنیک

  • مدیر - علی قاسمی
  • دماوند - رودهن - جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - خ. صنعت غربی - ک. صنعتگران 2 (نارویی) - پ. 19
کلمات کلیدی :

هواکش

|

هواکش خانگی

ارزیابی