شرکت فرآورده های گوشتی کشور (سردخانه) (زیاران)

  • مدیر - برزو
  • اصفهان - اصفهان - جاده آبشار - کیلومتر 5 - روبروی شرکت آب و فاضلاب