شرکت راه سازان جاده ابریشم

  • مدیر - مهدی روحانی
  • تهران - منطقه 1 - اقدسیه - بن بست نسیم
  • ،

شرکت راه سازان جاده ابریشم در یک نگاهمدیر عامل: سید مهدی روحانی ۰۹۱۲۱۷۹۱۱۶۴ - رئیس هیت مدیره وحید وندی :۰۹۱۲۱۰۶۱۵۸۲
ارزیابی
فایل های پیوست