دکتر سیما ادیبی

  • مدیر - سیما ادیبی
  • تهران - منطقه 11 - حافظ - بعد از خیابان جمهوری - بیمارستان نجمیه - ک.پ : 1139817813