گروه صنایع دستی جم

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان 35 - پ. 102

گروه صنایع دستی جم در یک نگاهتولید، عرضه و صادر کننده صنایع دستی،لوستر و روشنائی
مدیریت فروش و بازرگانی - فرجی

ایران - البرز - کرج - سعادتیه
)
ارزیابی
تبریک مهرداد : تبریک
بهترین و اولین در کیفیت در خاور میانه.