دکتر عزیز عادلی

  • مدیر - عزیز عادلی
  • تهران - منطقه 13 - م. امامت - خ. برادران تیموریان فر - ساختمان دندانپزشکان مروارید شرق - ک.پ : 1743655666
  • ، ،