صفا

  • مدیر - رسول صفایی فخر
  • تهران - منطقه 10 - جمهوری - تقاطع نواب و امام خمینی - بلوک شباویز - پ. 5
  • ، ،